Etaamb.openjustice.be
Lijst
gepubliceerd op 29 mei 2013

Grondwettelijk Hof Voordracht van een lijst van twee kandidaten door de Kamer van volksvertegenwoordigers Tijdens zijn vergadering van 16 mei 2013 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers het volgende dubbeltal van kandidaten voorgedragen v Eerste kandidaat : de heer Thierry GIET, voorzitter van de PS-fractie in de Kamer van volksvertegen(...)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2013203240
pub.
29/05/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


Grondwettelijk Hof Voordracht van een lijst van twee kandidaten door de Kamer van volksvertegenwoordigers Tijdens zijn vergadering van 16 mei 2013 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers het volgende dubbeltal van kandidaten voorgedragen voor de vacante plaats van Franstalige rechter van het Grondwettelijk Hof, op grond van artikel 34, § 1, 2°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten op het Grondwettelijk Hof, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 16 juli 1993, 27 maart 2006 en 21 februari 2010 : Eerste kandidaat : de heer Thierry GIET, voorzitter van de PS-fractie in de Kamer van volksvertegenwoordigers;

Tweede kandidaat : de heer André FREDERIC, ondervoorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

^