Etaamb.openjustice.be
Lijst
gepubliceerd op 28 juni 2002

Bekendmaking van de lijst van de boventallige zones De boventallige zones bedoeld in artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2002000519
pub.
28/06/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Bekendmaking van de lijst van de boventallige zones De boventallige zones bedoeld in artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, zijn de volgende : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^