Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 mei 2024

Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 april 2024, wordt mevrouw Stefanie HUGELIER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veilig Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2024004554
pub.
15/05/2024
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 april 2024Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2024 pub. 06/05/2024 numac 2024004072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis type koninklijk besluit prom. 18/04/2024 pub. 10/05/2024 numac 2024004149 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de samenstelling, de taken en de organisatie van de federale Taskforce Energie - Klimaat type koninklijk besluit prom. 18/04/2024 pub. 10/05/2024 numac 2024004151 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van het mechanisme voor de opvolging van het federale klimaatbeleid type koninklijk besluit prom. 18/04/2024 pub. 06/05/2024 numac 2024004073 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de algemene regels voor de preventie en de bestrijding van bepaalde dierenziekten type koninklijk besluit prom. 18/04/2024 pub. 10/05/2024 numac 2024004150 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de oprichting van een Wetenschappelijke Klimaatraad voor de opvolging en evaluatie van het federale klimaatbeleid sluiten, wordt mevrouw Stefanie HUGELIER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 januari 2024.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^