Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 januari 2024

Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 december 2023, wordt aan de heer HILLIGMANN Henri op het einde van de maand maart 2024, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt v Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2023206790
pub.
17/01/2024
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 december 2023Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 12/01/2024 numac 2023206785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 15/01/2024 numac 2024000001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2018 houdende diverse maatregelen betreffende de leden van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023048383 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de werking en de organisatie van de Nationale Veiligheidsoverheid type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023206784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden volledig schorst (1) type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 16/01/2024 numac 2023048421 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling en toekenning van een subsidie voor het jaar 2023 aan de Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering voor de uitvoering van de wet van 9 december 2019 tot oprichting van een Zorgpersoneelsfonds type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 12/01/2024 numac 2023206786 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de zondagsrust en de arbeidsduur van sommige werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (1) type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van een specifiek model van geneeskundig getuigschrift voor de arbeidsongeschiktheid die zich voordoet tijdens een periode van jaarlijkse vakantie sluiten, wordt aan de heer HILLIGMANN Henri op het einde van de maand maart 2024, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Eupen.

Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

^