Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 mei 2023

Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredie De lijst der referte-indexen van de maand mei 2023 is samengesteld als volgt : Index A (schatkis(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2023091305
pub.
25/05/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten.

Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 21/10/2016 numac 2016011339 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten sluiten betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand mei 2023 is samengesteld als volgt : Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 3,252 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 2,829 Index C (lineaire obligaties 3 jaren) : 2,680 Index D (lineaire obligaties 4 jaren) : 2,719 Index E (lineaire obligaties 5 jaren) : 2,740 Index F (lineaire obligaties 6 jaren) : 2,736 Index G (lineaire obligaties 7 jaren) : 2,773 Index H (lineaire obligaties 8 jaren) : 2,852 Index I (lineaire obligaties 9 jaren) : 2,953 Index J (lineaire obligaties 10 jaren) : 3,051 De overeenstemmende periodieke indexen worden hierna medegedeeld :

Périodicité

Periodocoteot

Indice

Mensuelle

Trimestrielle

Semestrielle

Index

Maandelijks

Trimestrieel

Semestrieel

A

0,2670

0,8033

1,6130

A

0,2670

0,8033

1,6130

B

0,2327

0,6999

1,4046

B

0,2327

0,6999

1,4046

C

0,2206

0,6634

1,3311

C

0,2206

0,6634

1,3311

D

0,2238

0,6729

1,3504

D

0,2238

0,6729

1,3504

E

0,2255

0,6781

1,3607

E

0,2255

0,6781

1,3607

F

0,2252

0,6771

1,3588

F

0,2252

0,6771

1,3588

G

0,2282

0,6862

1,3770

G

0,2282

0,6862

1,3770

H

0,2346

0,7055

1,4160

H

0,2346

0,7055

1,4160

I

0,2428

0,7302

1,4658

I

0,2428

0,7302

1,4658

J

0,2508

0,7542

1,5140

J

0,2508

0,7542

1,5140

^