Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 november 2023

Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2023, wordt Mevrouw Viviane HENRI, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4 met de titel van Adviseur generaal bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2023047361
pub.
30/11/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2023Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2023 pub. 26/10/2023 numac 2023046613 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2000 tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden type koninklijk besluit prom. 17/10/2023 pub. 14/11/2023 numac 2023046833 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een tweede subsidie aan de vzw AMCRA in het kader van het "Belgische nationaal actieplan `One Health' voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie" in 2023 type koninklijk besluit prom. 17/10/2023 pub. 24/10/2023 numac 2023046144 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van de Koninklijke Muntschouwburg sluiten, wordt Mevrouw Viviane HENRI, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4 met de titel van Adviseur generaal bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in een betrekking van het Franse taalkader met ingang van 1 januari 2023.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^