Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 november 2022

Raad van State. - Onverenigbaarheden Machtiging Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2022 wordt de heer Xavier Miny, adjunct-auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2022-2023 de volgende mandaten uit te oefenen - lector aan de Université de Liège, als plaatsvervanger, voor de cursus « analyse critique de gran(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2022042778
pub.
23/11/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Onverenigbaarheden Machtiging Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 07/11/2022 numac 2022034009 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2022 betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 31/10/2022 numac 2022042437 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot instelling van een mechanisme van staatswaarborg voor bepaalde kredieten afgesloten door leveranciers en tussenpersonen van aardgas en elektriciteit ten gevolge van de energiecrisis type koninklijk besluit prom. 26/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022042522 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 10, 19, 22 en 59 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde sluiten wordt de heer Xavier Miny, adjunct-auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2022-2023 de volgende mandaten uit te oefenen: - lector aan de Université de Liège, als plaatsvervanger, voor de cursus « analyse critique de grands textes et discours du droit public », ten belope van 25 uur; - gastdocent aan de Haute école de la Province de Liège voor de cursus « complément juridique », ten belope van 45 uur.

^