Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 november 2022

Goedkeuring van gidsen Versie 2 van de " Sectorgids productie, import en handel organische en organisch-minerale meststoffen" gedateerd op 22-06-2022 werd op 01-09-2022 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 200 Belform vzw - Belgische Federatie voor Organische Meststoffen Bannerlaan 79 2280 Grobbendonk

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2022033420
pub.
24/11/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Goedkeuring van gidsen Versie 2 van de " Sectorgids productie, import en handel organische en organisch-minerale meststoffen" gedateerd op 22-06-2022 werd op 01-09-2022 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2003 pub. 12/12/2003 numac 2003023054 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen sluiten betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen goedgekeurd. Deze gids kan bekomen worden bij: Belform vzw - Belgische Federatie voor Organische Meststoffen Bannerlaan 79 2280 Grobbendonk Tel. : 014 86 16 59 Fax : 014 25 73 51 dbo@groupdc.be Krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2003 pub. 12/12/2003 numac 2003023054 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen sluiten betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen, wordt de goedkeuring van 22-10-2010 (Belgisch Staatsblad 10/11/2010) door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van de versie 1 van de " Sectorgids productie, import en handel organische meststoffen" gedateerd 01-09-2010, 3 maanden na de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van dit bericht opgeschort.

^