Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 november 2022

Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 4 september 2022 wordt de heer Arne Carton, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023 aan de Universiteit Gent ve

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2022033321
pub.
17/11/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 4 september 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 14/09/2022 numac 2022041878 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/09/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten wordt de heer Arne Carton, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023 aan de Universiteit Gent verder het mandaat uit te oefenen van deeltijds praktijksassistent (5%) bij de vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht.

^