Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 mei 2022

Huldepenningen voor sociale toewijding. - Benoemingen Zilveren penning Koninklijk besluit van 28 november 2021. De heer GOSSELIN Derrick, Philippe, Gent Hij neemt vanaf 15 november 2021 hun rang in de Orde in.

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021205873
pub.
09/05/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Huldepenningen voor sociale toewijding. - Benoemingen Zilveren penning Koninklijk besluit van 28 november 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 23/12/2021 numac 2021022605 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende radiotoegang in de frequentieband 700 MHz type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 23/12/2021 numac 2021022604 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende radiotoegang in de frequentieband 3400-3800 MHz type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 23/12/2021 numac 2021022603 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende radiotoegang in de frequentieband 1427-1517 MHz type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 04/02/2022 numac 2021043162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008 tot invoering van een sociaal pensioenplan voor de arbeiders tewerkgesteld in de landbouw en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019 type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 10/02/2022 numac 2021205121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het werkbaar werk en instroom type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021205429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren type koninklijk besluit prom. 28/11/2021 pub. 23/12/2021 numac 2021022606 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende radiotoegang in de frequentiebanden 900 MHz, 1800 MHz en 2 GHz sluiten.

De heer GOSSELIN Derrick, Philippe, Gent Hij neemt vanaf 15 november 2021 hun rang in de Orde in.

^