Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 april 2021

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoemi Bij koninklijk besluit van 22 maart 2021, worden benoemd tot leden van de Kamer van eerste aanleg d(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2021201591
pub.
02/04/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 22 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021040993 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers type koninklijk besluit prom. 22/03/2021 pub. 31/03/2021 numac 2021030868 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 32, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 22/03/2021 pub. 06/04/2021 numac 2021030863 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende vernieuwing en benoeming van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 22/03/2021 pub. 19/04/2021 numac 2021020581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister, teneinde de registratie van de informatie betreffende de verklaring met betrekking tot de transplantatie van organen en weefsels na het overlijden te schrappen type koninklijk besluit prom. 22/03/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021042556 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister, teneinde de registratie van de informatie betreffende de verklaring met betrekking tot de transplantatie van organen en weefsels na het overlijden te schrappen. - Duitse vertaling sluiten, worden benoemd tot leden van de Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de heren DEWAME Michel en LAROCK Philippe, in de hoedanigheid van werkende leden en de heer ROELANTS Michel, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, op voordracht van de representatieve beroepsorganisatie van de kinesitherapeuten, vanaf 30 september 2020.

Bij hetzelfde besluit, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt de heer OPITZ Andréas benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij voornoemde Kamer, op voordracht van de representatieve beroepsorganisatie van de kinesitherapeuten, ter vervanging van de heer LIEVENS Pierre-Olivier.

^