Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 januari 2022

Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021 wordt de heer Fabrice WINKEL, rijksambtenaar in de klas(...)

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2021043493
pub.
25/01/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 16/09/2021 numac 2021203604 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de toekenning van de ecocheques in 2021 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021032848 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2021 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor het Pesticiden programma type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 23/09/2021 numac 2021203128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de instroom van nieuwe werknemers, werkbaar werk en retentie van personeel type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 22/09/2021 numac 2021203667 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, inzake de regeling van de jaarlijkse vakantie - doelgroepwerknemers - werknemers uit doorstromingsprogramma's en dienstenchequewerknemers type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021202641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot bepaling van de inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 29/09/2021 numac 2021203589 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de invoering van een bijlage nr. 1 aan het pensioenreglement van het sociaal sectorplan type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 16/09/2021 numac 2021203522 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van een aanmoedigingspremie voor de personeelsleden van de non-profit sectoren van de COCOF sluiten wordt de heer Fabrice WINKEL, rijksambtenaar in de klasse A1 bij Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1er september 2021 in een betrekking van het Franse.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^