Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 juni 2021

Nationale Loterij. - Wijziging van de deelnemingsregels van Vikinglotto van 14 oktober 2020 Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd b Gelet op het koninklijk besluit van 17 november 2020 houdende het reglement van Vikinglotto, openba(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2021041704
pub.
03/06/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Nationale Loterij. - Wijziging van de deelnemingsregels van Vikinglotto van 14 oktober 2020 Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002, en artikel 11, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 november 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/11/2020 pub. 19/11/2020 numac 2020043430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende het reglement van de Vikinglotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en algemene bepalingen betreffende haar spelen sluiten houdende het reglement van Vikinglotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, artikel 14, eerste lid, a), gewijzijd bij het koninklijk besluit van 30 mei 2021;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009003432 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij;

Gelet op de Deelnemingsregels van Vikinglotto van 14 oktober 2020;

Heeft het Directiecomité van de Nationale Loterij in zijn vergadering van 19 mei 2021 de volgende wijzigende reglementsbepalingen vastgelegd:

Artikel 1.In artikel 2 van de Deelnemingsregels van Vikinglotto worden de volgende wijzingen aangebracht: 1° § 2 wordt vervangen als volgt: " § 2.Het formulier bestaat uit een nummerrooster dat 48 vakjes telt genummerd van 1 tot 48, en uit 5 Vikinghelmen genummerd van 1 tot 5, genaamd de Vikingnummers of Vikings.

Eén spelcombinatie (2 euro) wordt gevormd door 6 nummers uit het nummerrooster en 1 Vikingnummer. Eén speldeelname (10 euro) bestaat uit 5 spelcombinaties, die allen dezelfde combinatie van 6 nummers inhouden. Elke combinatie heeft een ander Vikingnummer, zodat de speler alle Vikingnummers ontvangt.

Overeenkomstig § 3 dient de speler 6 nummers uit het nummerrooster te selecteren en 1 favoriete Vikingnummer ("Super Viking") uit de 5 Vikingnummers. In een speldeelname worden de 5 Vikingnummers automatisch toegekend.

De speler kan maximum 10 speldeelnames per deelnemingsverwerving selecteren." 2° § 4, tweede lid, wordt vervangen als volgt: "De Nationale Loterij kan de mogelijkheid voorzien voor de speler om te opteren voor een voortdurende deelneming aan opeenvolgende trekkingen, waarbij het aantal trekkingen niet op voorhand vast te leggen valt."

Art. 2.Artikel 4, tweede lid, laatste zin van de Deelnemingsregels van Vikinglotto wordt aangevuld met de woorden "rekening houdend met deze wijziging".

Art. 3.Dit wijzigingsreglement is van toepassing vanaf de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 19 mei 2021.

Het Directiecomité van de Nationale Loterij

^