Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 november 2019

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden Bij koninklijk besluit van Mevr. THOMIS Sarah en de heer LAMBERT Julien, in de hoedanigheid van werkende leden en de heren LAE(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019205394
pub.
21/11/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden Bij koninklijk besluit van 7 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019015336 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019015338 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2019, houdende de benoeming van de voorzitters en leden van de Commissie voor sociaal hulpbetoon aan personen met een handicap sluiten, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ingaande op 28 december 2018, als leden van de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitensverzekering, de mandaten van : Mevr. THOMIS Sarah en de heer LAMBERT Julien, in de hoedanigheid van werkende leden en de heren LAEKEMAN Gérard en VAN BOGAERT Peter, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van faculteiten der geneeskunde van Belgische universiteiten.

^