Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 augustus 2018

Nationale Orden Uitreiking van 8 april 2018 Koninklijk besluit van 30 juli 2018. LEOPOLDSORDE Wordt bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : De heer : DEVOS, Rafaël, adviseur bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorzi Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Worden benoemd tot de graad van Commandeur in de Leopold(...)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018203433
pub.
13/08/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Nationale Orden Uitreiking van 8 april 2018 Koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031658 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018031682 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018013235 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie en tot vaststelling van de modaliteiten voor het afleveren van kadastrale uittreksels type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 09/08/2018 numac 2018013242 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen sluiten.

LEOPOLDSORDE Wordt bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : De heer : DEVOS, Rafaël, adviseur bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2015.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Worden benoemd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : De heren : CLAES, Marcel, adviseur bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen LOECKX, Daniel, adviseur bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2015 Mevrouw : LYLON, Marie-Thérèse, adviseur bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 De heer : VAN AERSCHOT, Edesius, adviseur-generaal bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2017 Mevrouwen : VAN BRABANDT, Rita, adviseur bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 VANGANSBEKE, Christiane, adviseur bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 WAETERLOOS, Barbara, adviseur bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2016 De heer : WINTMOLDERS, Luc, adviseur bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2015.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Worden benoemd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde : De heren : CAUDRON, Jean, attaché bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2015 JANSEN, Marc, attaché bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2016 LEMEIRE, Martinus, attaché bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2014 SCHATTENS, Serge, attaché bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 Mevrouw : VAN KERCHOVE, Augusta, attaché bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2016 VAN SINAY, William, attaché bij het Departement Mevrouw : VRANCKEN, Annelore, attaché bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Leopoldsorde : Mevrouwen : ABS, Stéphanie, attaché bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen AMERIJCKX, Christiane, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 BAETENS, Christine, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2016 De heren : BAL, Ronald, administratief deskundige bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2015 BALLYN, Tony, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2015 Mevrouwen : BAUCHAU, Bénédicte, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2015 BAUDUIN, Geneviève, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 BERTENS, Brigitte, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2015 BOERAEVE, Arlette, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 BRACKE, Annie, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2015 BRAECKMAN, Maria, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2016 BRIERS, Arlette, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2016 De heren : BRUYLANTS, Egon, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorzieing, met uitwerking op 15 november 2015 BUCKINX, Philippe, bestuurschef bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, met uitwerking op 15 november 2017 Mevrouw : CARPENTIER, Christel, administratief deskundige bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 De heer : CHARDON, Daniel, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2015 Mevrouwen : CHARLIER, Christianne, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2015 CHRISTIAENS, Rita, administratief deskundige bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2016 CLAES, Judy, administratief deskundige bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2016 COECKELBERGHS, Wivina, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2016 De heer : CONVENTS, Ghislain, administratief assistent bij het Departement Mevrouw : COPPENS, Liliane, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 De heer : COUDENYS, Norbert, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2015 Mevrouwen : DE BECKER, Annita, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2016 DE BOISERIE, Christiane, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2016 DEBRAS, Josiane, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2015 DE BUYSER, Martine, administratief deskundige bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, met uitwerking op 15 november 2017 DECHAMPS, Corinne, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2016 DECORTE, Nele, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 De heer : DE DONDER, Albert, sectiechef bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2016 Mevrouw : DEGANSEMAN, Nicole, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 De heer : DE GEYTER, Marnix, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2016 Mevrouw : DEJONGHE, Martine, sectiechef bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2015 De heer : DELAIT, Jean, administratief deskundige bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2015 Mevrouwen : DEMEULEMEESTER, Béatrice, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2016 DEMOLIE, Marie, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 DE NAVEU, Annick, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2016 De heren : DENIS, Philippe, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 DE PELSEMAEKER, Jan, administratief deskundige bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2016 Mevrouw : DE RYCK, Aldegonda, sectiechef bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 De heren : DESMET, Rudy, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2016 DE SPRIET, Paul, technisch deskundige bij het Departement Mevrouwen : DE VOS, Albertine, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 DE VOS, Berlinde, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 DEWILDE, Chantal, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2016 De heren : D'HONDT, Luc, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2015 DHUY, Luc, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2016 Mevrouw : DIERICKX, Carine, administratief deskundige bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen De heren : DUHAMEL, Jerome, attaché bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie DURANG, Michel, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2016 FERIR, Gilbert, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2015 Mevrouwen : FOUQUET, Annette, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidvoorziening, met uitwerking op 8 april 2016 GACHERTZ, Jacqueline, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 GALLE, Isabelle, attaché bij het Departement GENATZY, Micheline, administratief deskundige bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 GENETTE, Liliane, administratief assistent bij het Departement De heer : GEVAERT, Hugo, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2016 Mevrouwen : GILSON, Alberte, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidvoorziening, met uitwerking op 8 april 2015 HAELTERMAN, Anita, administratief deskundige bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 De heren : HENDERICKX, Guido, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2016 HENS, Geoffrey, attaché bij het Departement HODY, Charles, bestuurschef bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2016 Mevrouw : HUBERT, Virginie, attaché bij het Departement De heer : HULSELMANS, Louis, sectiechef bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2016 Mevrouwen : JANSSENS, Marianne, administratief deskundige bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 KALDERS, Christiane, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 KNAPEN, Christiane, bestuurschef bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2016 LAMBERT, Joëlle, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 LAMBRECHT, Nicole, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 De heer : LAMBREGHTS, Marc, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2015 Mevrouwen : LECOMTE, Chantal, sectiechef bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2015 LEFEVRE, Els, technisch deskundige bij het Departement LEWYLLIE, Christine, bestuurschef bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2016 LOMRE, Véronique, bestuurschef bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2016 LORENT, Maria-Dolorès, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2015 LUYCK, Monique, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2015 De heer : MARIN, Frédéric, technisch deskundige bij het Departement Mevrouwen : MEERSSCHAUT, Huguette, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2015 MERCKAERT, Micheline, administratief assistent bij het Departement MERTENS, Anna, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2016 MISSINNE, Lutgarde, administratief deskundige bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2016 De heren : MOREAU, Christian, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2015 NAVEAU, Jean-Claude, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2016 Mevrouw : PASSAU, Christine, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 De heer : PAVET, Olivier, attaché bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie Mevrouwen : PEETERS, Marie-Rose, administratief deskundige bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2017 PEPINSTER, Brigitte, sectiechef bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2016 De heer : PERSOONE, Patrick, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 Mevrouwen : POLEYN, Patricia, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2016 PREYS, Dominique, attaché bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 15 november 2010 De heer : RAYMAEKERS, Yvan, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2016 Mevrouwen : REENAERS, Diane, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2016 REYMENANTS, Chantal, bestuurschef bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 De heer : ROELS, Guy, ICT-deskundige bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, met uitwerking op 8 april 2013 Mevrouw : RUYLOFT, Marina, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2016 De heren : SCHEYS, Philippe, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2016 SEYS, Thierry, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2016 Mevrouw : STELMES, Bernadette, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2015 De heren : STERCK, Stany, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 STURBOIS, Fabrice, technisch deskundige bij het Departement TRONCKAY, Patrick, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 VAN AERDE, Ronny, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2016 VANANDEROYE, Rudi, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2016 VANBRABANT, Roland, administratief deskundige bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 Mevrouw : VANCAUWENBERGHE, Marleen, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 De heren : VAN DAMME, Jean, bestuurschef bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2016 VAN DEN BOSSCHE, Rudi, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2016 Mevrouw : VANDENHOUT, Patricia, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 De heren : VANDERBRUGGEN, Michel, bestuurschef bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 VANDER MEULEN, René, administratief assistent bij het Departement Mevrouwen : VANDERPERRE, Sonya, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2016 VANDEVILLE, Patricia, administratief assistent bij het Departement De heer : VANDYCK, Luc, administratief deskundige bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2015 Mevrouw : VAN EECKHOUDT, Rosa, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2016 De heren : VAN EECKHOUT, Alexander, attaché bij het Departement VAN EENAEME, Edgard, sectiechef bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2016 VANHOEF, Peter, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 Mevrouw : VAN HOREBEEK, Martine, bestuurschef bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 De heer : VANSTEENKISTE, Johan, bestuurschef bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen Mevrouw : VAN WINKEL, Suzanne, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2016 De heren : VERBAKEL, Jean, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2016 VERBELEN, Leander, administratief deskundige bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2015 Mevrouwen : VERTRIEST, Rosanne, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 VRANCKEN, Anna-Marie, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 WILLEMS, Rosette, administratief deskundige bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017 De heren : WINTMOLDERS, Jacques, sectiechef bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 15 november 2016 WOUTERS, Marc, technisch deskundige bij het Departement Mevrouwen : WUESTENBERGS, Monique, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2015 WYNANTS, Huguette, administratief assistent bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2017.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

^