Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 februari 2018

Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Koninklijk besluit van 23 november 2017 tot benoeming van de buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en becherming op het Werk. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 8 december 2017, In artikel 1 moet de naam "Verpaele" gelezen worden in plaats van "Verpaelen".

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018200720
pub.
19/02/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Koninklijk besluit van 23 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017205874 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk sluiten tot benoeming van de buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en becherming op het Werk. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 8 december 2017, blz. 108722, moet de volgende verbetering worden aangebracht in de Franse tekst en in de Nederlandse tekst : In artikel 1 moet de naam "Verpaele" gelezen worden in plaats van "Verpaelen".

^