Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 januari 2019

Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 november 2018 is het aantal te benoemen kandidaat-notarissen voor het jaar 2019 vastgesteld als volgt: - voor de Franse taalrol : 36; - voor de Nederlandse taalrol : 54. Het beroep tot nietigverkl

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018032365
pub.
02/01/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014963 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de identificatiekaart voor het operationeel personeel van de civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 29/11/2018 numac 2018014994 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking, de financiering en de organisatie van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten sluiten is het aantal te benoemen kandidaat-notarissen voor het jaar 2019 vastgesteld als volgt: - voor de Franse taalrol : 36; - voor de Nederlandse taalrol : 54.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^