Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 december 2018

Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 november 2018, wordt met ingang van 1 december 2018, De heer Donvil Jan, attaché in de klasse A2, bevorderd in de klasse A3, in de titel van adviseur binnen het Commissariaat-generaal voor d

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018032349
pub.
14/12/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/11/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018205909 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het informatieveiligheidscomité type koninklijk besluit prom. 12/11/2018 pub. 22/11/2018 numac 2017204372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot verlenging van de bepalingen van bepaalde duur van het nationaal akkoord 2015-2016 voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid type koninklijk besluit prom. 12/11/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015255 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de afgifte van een gecombineerde vergunning dewelke onderdanen van derde landen machtigt om te verblijven en te werken op het grondgebied van het Rijk type koninklijk besluit prom. 12/11/2018 pub. 13/11/2018 numac 2018014759 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit Regering. - Ontslag. - Benoeming type koninklijk besluit prom. 12/11/2018 pub. 27/11/2018 numac 2018032126 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 12/11/2018 pub. 06/08/2019 numac 2019041690 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de afgifte van een gecombineerde vergunning dewelke onderdanen van derde landen machtigt om te verblijven en te werken op het grondgebied van het Rijk. - Duitse vertaling sluiten, wordt met ingang van 1 december 2018, De heer Donvil Jan, attaché in de klasse A2, bevorderd in de klasse A3, in de titel van adviseur binnen het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

^