Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 mei 2018

Directoraat-generaal EPI. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 25 maart 2018 wordt aangewezen door mandaat in de hogere klasse A5, met de titel van regionaal directeur penitentiaire inrichting regio Noord, va - De heer DEMUYNCK Johan, geboren op 8 november 1961 te Kortrijk, adviseur-generaal gevangenisdirec(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018011955
pub.
08/05/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal EPI. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 25 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018200258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018200481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming van de arbeiders van de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018010096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 12/04/2018 numac 2017207047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018200369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het sectoraal systeem van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2017206897 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de beroepsopleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018200632 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties, tot instelling van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan sluiten wordt aangewezen door mandaat in de hogere klasse A5, met de titel van regionaal directeur penitentiaire inrichting regio Noord, vakrichting "Algemeen beheer", bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendiensten van het Directoraat generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen, met ingang van 11 april 2017: - De heer DEMUYNCK Johan, geboren op 8 november 1961 te Kortrijk, adviseur-generaal gevangenisdirecteur A4, Nederlandstalig taalkader, vakrichting "Algemeen beheer";

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 BRUSSEL, te worden toegezonden.

^