Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 maart 2018

Ontslag Bij Koninklijk besluit van 21 december 2017 wordt op 1 augustus 2017 aan Mevr. Vassilena KONTOZOVA, geboren op 30 december 1974, als gevolg van haar benoeming tot Rijksambtenaar bij FOD Financiën ontslag verleend uit haar functie van Att

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2018011184
pub.
14/03/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
^