Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 december 2017

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 november 2017, in werking tredend op 30 april 2018 `s avonds, is Mevr. Leemans, R., griffier bij het hof van beroep te Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspraak op Bij koninklijk besluit van 19 november 2017, is op haar verzoek ontslag verleend aan Mevr. Haex(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017040911
pub.
05/12/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017040870 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een bijkomende subsidie van € 179.000 voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn in 2017 en 59 jaar of ouder in 2018 met een beroepsverleden van minstens 40 jaar als loontrekkende type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017013889 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017031174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het nieuwe reglement van het extrawettelijke rustpensioen van het type "vaste prestaties" type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204634 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of 59 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van tenminste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor arbeiders met een lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204708 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 120 en nr. 121 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017204648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor bedienden met een lange loopbaan sluiten, in werking tredend op 30 april 2018 `s avonds, is Mevr. Leemans, R., griffier bij het hof van beroep te Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017040870 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een bijkomende subsidie van € 179.000 voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn in 2017 en 59 jaar of ouder in 2018 met een beroepsverleden van minstens 40 jaar als loontrekkende type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017013889 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017031174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het nieuwe reglement van het extrawettelijke rustpensioen van het type "vaste prestaties" type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204634 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of 59 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van tenminste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor arbeiders met een lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204708 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 120 en nr. 121 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017204648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor bedienden met een lange loopbaan sluiten, is op haar verzoek ontslag verleend aan Mevr. Haex, S., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 september 2017 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 19 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017040870 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een bijkomende subsidie van € 179.000 voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn in 2017 en 59 jaar of ouder in 2018 met een beroepsverleden van minstens 40 jaar als loontrekkende type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017013889 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017031174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het nieuwe reglement van het extrawettelijke rustpensioen van het type "vaste prestaties" type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204634 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of 59 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van tenminste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor arbeiders met een lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204708 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 120 en nr. 121 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017204648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor bedienden met een lange loopbaan sluiten, is op haar verzoek ontslag verleend aan Mevr. De Clercq, E., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket West-Vlaanderen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 september 2015 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 19 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017040870 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een bijkomende subsidie van € 179.000 voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn in 2017 en 59 jaar of ouder in 2018 met een beroepsverleden van minstens 40 jaar als loontrekkende type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017013889 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017031174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het nieuwe reglement van het extrawettelijke rustpensioen van het type "vaste prestaties" type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204634 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of 59 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van tenminste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor arbeiders met een lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204708 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 120 en nr. 121 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017204648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017204661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor bedienden met een lange loopbaan sluiten, in werking tredend op 30 april 2018 `s avonds, is de heer De Groote, E., hoofdsecretaris van het arbeidsauditoraat Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 21 november 2017 zijn benoemd : - stagiair in de graad van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, Mevr. Siegers S., referendaris op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, aangewezen om haar ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - stagiair in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen : - Mevr. Taghon, M. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Apers, E., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Declercq, E., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - stagiair in de graad van griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Luik, Mevr. Jennekens, M. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de politierechtbank van het arrondissement Antwerpen, Mevr. Verneirt, I., griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 23 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/11/2017 pub. 29/01/2018 numac 2018010176 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2014 tot benoeming van de leden van Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat type ministerieel besluit prom. 23/11/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017031527 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Overlegcomité inzake collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten en inzake audiovisuele aangelegenheden sluiten, is Mevr. Siegers, S., referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, aangewezen om haar ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg Eupen.

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^