Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 januari 2018

Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden Islamitische eredienst. - Islamitische gemeenschap Al Karam, te Vorst. - Plaatsen van imams Bij koninklijk besluit van 3 december 2017 worden een plaats van imam eerste in rang

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017032024
pub.
05/01/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden Islamitische eredienst. - Islamitische gemeenschap Al Karam, te Vorst. - Plaatsen van imams Bij koninklijk besluit van 3 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017031259 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de maritieme beveiliging type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 17/01/2018 numac 2017032037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031845 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 191, eerste lid, 15°, vierde lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 02/02/2018 numac 2017040964 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Overeenkomstencommissie verstrekkers van implantaten - verzekeringsinstellingen sluiten worden een plaats van imam eerste in rang en een plaats van imam derde in rang bij de islamitische gemeenschap van Al Karam, te 1190 Brussel, opgericht.

^