Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 januari 2018

Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden Katholieke eredienst. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 3 december 2017, wordt de plaats van kerkbedienaar Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 oktober 2017.

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017032000
pub.
05/01/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
^