Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 januari 2018

Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "Astro" genaamd Overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk besluit van 6 oktober 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Astro", een - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummers 371 en 372 op 7 januari 2018 valt;

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2017031801
pub.
05/01/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "Astro" genaamd Overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk besluit van 6 oktober 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/10/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011003352 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Astro », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Astro", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij (zoals gewijzigd), wordt meegedeeld dat de laatste dag : - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummers 371 en 372 op 7 januari 2018 valt; - van de uitbetaling van de loten voor de winnende biljetten van voornoemde spelnummers is vastgesteld op 7 januari 2019.

^