Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 juni 2017

Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 25 mei 2017 wordt de aanwijzing van de heer Marc VAN DE PLAS voor de betrekking van gerechtelijk directeur van de federale politie voor het gerechtelijk arrondissement Leuven, met ingang van

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017012507
pub.
21/06/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 25 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/05/2017 pub. 08/06/2017 numac 2017012439 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van twee leden van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 25/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012454 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming van drie plaatsvervangende leden van de Raad van bestuur van het federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel type koninklijk besluit prom. 25/05/2017 pub. 08/08/2017 numac 2017040587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting van een beheerscomité in het kader van het beheer van het fonds voor risico's van nucleaire ongevallen en van het fonds voor risico's van zware ongevallen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 25/05/2017 pub. 08/11/2017 numac 2017013821 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting van een beheerscomité in het kader van het beheer van het fonds voor risico's van nucleaire ongevallen en van het fonds voor risico's van zware ongevallen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/05/2017 pub. 20/06/2017 numac 2017020414 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme sluiten wordt de aanwijzing van de heer Marc VAN DE PLAS voor de betrekking van gerechtelijk directeur van de federale politie voor het gerechtelijk arrondissement Leuven, met ingang van 6 januari 2017, hernieuwd.

^