Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 juni 2017

Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 22 mei 2017, - is de heer Miguet R., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Borgloon, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk - is mevr. Lefebve C., eerste voorzitter in het hof van beroep Bergen, bevorderd tot Grootofficier (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017012431
pub.
08/06/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 22 mei 2017, - is de heer Miguet R., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Borgloon, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. - is mevr. Lefebve C., eerste voorzitter in het hof van beroep Bergen, bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde.

^