Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 maart 2017

Onderneming ASTRAZENECA. - Machtiging om grensoverschrijdende doorgiften te verrichten van persoonsgegevens overeenkomstig de haar bindende ondernemingsregels Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017, wordt de Belgische entiteit van de multinatio

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017011248
pub.
15/03/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
^