Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 januari 2016

Koninklijk besluit tot instelling van de lokale politie van de politiezone Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw Bij koninklijk besluit van 26 december 2015 wordt de lokale politie van de politiezone Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw ingesteld op datu De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2016000029
pub.
20/01/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
^