Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 augustus 2015

Nationale Orden. - Uitreiking van 8 april 2015 Koninklijk besluit van 10 augustus 2015. Leopoldsorde Wordt benoemd tot de graad van Grootofficier in de Leopoldsorde : De heer : WINDEY, Paul, voorzitter van de Nationale Arbeidsraad, m Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Worden bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopo(...)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015203357
pub.
24/08/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Nationale Orden. - Uitreiking van 8 april 2015 Koninklijk besluit van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 09/09/2015 numac 2015202436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en coördinatie van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015203339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 17/09/2015 numac 2015012145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de functieclassificatie van het rijdend personeel in de ondernemingen in de subsector voor het goederenvervoer te lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 17/09/2015 numac 2015012151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de bezoldigingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 09/09/2015 numac 2015012149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015012144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 08/09/2015 numac 2015012161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende het statuut van de syndicale delegatie sluiten.

Leopoldsorde Wordt benoemd tot de graad van Grootofficier in de Leopoldsorde : De heer : WINDEY, Paul, voorzitter van de Nationale Arbeidsraad, met uitwerking op 15 november 2014.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Worden bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : Mevrouw : DU BLED, Sophie, adviseur-generaal bij het Departement De heren : GOFFINGHS, Gerard, adviseur-generaal bij het Departement TASSENOY, François, griffier bij de Nationale Arbeidsraad, met uitwerking op 15 november 2014.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Wordt benoemd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde : De heer : RUESS, Tilman, attaché bij het Departement.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Leopoldsorde : Mevrouw : BERTRAND Fabienne, technisch deskundige bij het Departement De heren : BUYCK, Christiaan, technisch deskundige bij het Departement DEHASQUE, Frank, attaché bij het Departement Mevrouwen : DEPUYDT, Sarah, attaché bij het Departement HAEGEMAN, Lucrèce, technisch deskundige bij het Departement KOLEN, Inge, technisch deskundige bij het Departement De heren : LUGENTZ, Miguel, technisch deskundige bij het Departement PLEVOETS, Libert, attaché bij het Departement SAERENS, Filip, attaché bij het Departement Mevrouw : UYTTERSPROT, Marie-Louise, administratief assistent bij het Departement De heer : VANDEVENNE, Bart, attaché bij het Departement Mevrouw : VANHOOMISSEN, Elisabeth, bestuurschef bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

^