Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 mei 2015

Carrière hoofdbestuur. - Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 april 2015 en met ingang van 1 september 2015 wordt aan de heer André CEULEMANS, eervol ontslag verleend uit zijn functies van adviseur-gener(...) Het is de heer André CEULEMANS vergund op 1 september 2015 zijn aanspraak op het pensioen te doen g(...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2015015054
pub.
07/05/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Carrière hoofdbestuur. - Personeel. - Eervol ontslag (oppensioenstelling) Bij koninklijk besluit van 10 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 20/05/2015 numac 2015201488 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 20/05/2015 numac 2015200407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 20/05/2015 numac 2015201150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de risicogroepen in de subsector voor goederenvervoer en goederenbehandeling ten land voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 29/04/2015 numac 2015201262 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de instelling van het fonds voor bestaanszekerheid "Pensio+ Beton" en de vaststelling van de statuten ervan type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015201412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de opleidingsCV / Database sectorale opleidingen type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 12/06/2015 numac 2015012051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van bepaalde oudere werknemers in geval van ontslag type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 20/05/2015 numac 2015012057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in geval van ontslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide arbeiders en voor arbeiders met ernstige lichamelijk problemen sluiten en met ingang van 1 september 2015 wordt aan de heer André CEULEMANS, eervol ontslag verleend uit zijn functies van adviseur-generaal (klasse A4) bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Het is de heer André CEULEMANS vergund op 1 september 2015 zijn aanspraak op het pensioen te doen gelden en de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

^