Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 april 2015

Administratie binnencarrière. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 maart 2015 wordt aan de heer Dirk MOLDEREZ op 31 juli 2015 's avonds eervol ontslag verleend uit zijn functie van adviseur - klasse A3 bij de Fede(...) Het is de heer Dirk MOLDEREZ vergund op 1 augustus 2015 zijn aanspraak op het pensioen te doen geld(...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2015015046
pub.
10/04/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Administratie binnencarrière. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 maart 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/2015 pub. 27/03/2015 numac 2015000183 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2014 tot bepaling van de goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn type koninklijk besluit prom. 18/03/2015 pub. 31/03/2015 numac 2015000177 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen type koninklijk besluit prom. 18/03/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015200376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 18/03/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015200734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2013 tot vaststelling van de door de werkgevers in 2014 en 2015 te betalen bijdrage ter financiering van het outplacement voor sommige oudere werknemers type koninklijk besluit prom. 18/03/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015200421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het sectoraal systeem van ecocheques type koninklijk besluit prom. 18/03/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015200395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de syndicale premie 2014 type koninklijk besluit prom. 18/03/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015200396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het vormingsproject tot verpleegkundigen sluiten wordt aan de heer Dirk MOLDEREZ (Nederlandse taalrol) op 31 juli 2015 's avonds eervol ontslag verleend uit zijn functie van adviseur - klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Het is de heer Dirk MOLDEREZ vergund op 1 augustus 2015 zijn aanspraak op het pensioen te doen gelden en de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

^