Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 september 2015

Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numéro d'agrément du centre de formation Erke(...)

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2015014220
pub.
21/09/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 23/10/2008 numac 2008000851 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C + E, D, D + E en de subcategorieën C1, C1 + E, D1, D1 + E. - Duitse vertaling sluiten, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E; heeft de Staatssecretaris voor Mobiliteit volgend opleidingscentrum dat de nascholing organiseert stopgezet:

Numéro d'agrément du centre de formation Erkenningsnummer van het opleidingscentrum

Date de retrait de l'agrément Datum stopzetting erkenning

Nom et adresse du centre de formation Naam en adres van het opleidingscentrum

OCF-066

14/07/2015

Centre de Formation à la Conduite des Véhicules Automoteurs (C.F.C.V.A.) asbl Place de la Digue 28 6000 Charleroi

^