Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 april 2015

Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 4 maart 2015, dat in werking treedt op 1 september 2015, wordt aan de heer Rudolf DE CEUNYNCK eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A3, met de titel van attaché. Hij

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2015014127
pub.
10/04/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
^