Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 maart 2015
gepubliceerd op 13 maart 2015

Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Vlaamse Regering

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien
numac
2015003089
pub.
13/03/2015
prom.
04/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 MAART 2015. - Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Vlaamse Regering


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 88, §§ 1 en 2, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juli 1989Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/07/1989 pub. 14/06/2016 numac 2016000348 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 december 1989, 1 oktober 1990, 22 december 1993, 21 februari 1997, 26 mei 2002, 25 april 2004, 20 mei 2009, 10 september 2009 en 22 mei 2014;

Gelet op de gemotiveerde betekening van de rangschikking van de kandidaten voor een overdracht naar de Vlaamse Regering, d.d. 26 mei 2014 en 3 november 2014;

Overwegende dat de in bijlage vermelde personeelsleden kandidaat zijn voor een vrijwillige overdracht naar de diensten van de Vlaamse Regering en dat zij hiervoor in aanmerking komen op grond van de rangschikkingscriteria;

Gelet op het advies van de Vlaamse Regering, gegeven op 19 december 2014;

Op de voordracht van de Eerste Minister en van de Minister van Financiën en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën, waarvan de namen in de bijlage van dit besluit worden vermeld, worden overgedragen naar de Vlaamse Regering.

Art. 2.Dit besluit zal aan alle betrokkenen worden meegedeeld.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 4.De Eerste Minister en de Minister van Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 maart 2015.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Ch. MICHEL De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

Bijlage bij het koninklijk besluit van 4 maart 2015. tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Vlaamse Regering Personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën overgedragen naar de Vlaamse Regering 1. Rijksambtenaren Nederlandstalige personeelsleden Niveau A Klasse A4 AERTS ERWIN Adviseur-generaal Klasse A3 VANCRAEYENEST LILIANE Adviseur GYSELINCK MARC Adviseur HOUBRECHTS HILDE Adviseur GHYSENS ANNICK Adviseur DE GREVE HENDRIK Adviseur ENGELS JOHAN Adviseur COENEN CHRISTIAN Adviseur DE MEULENAERE MARC Adviseur SNIJDERS RITA Adviseur BAERT KOEN Adviseur VAN ELSEN CHRIST'L Adviseur STEVENS MIEKE Adviseur MATHEUSSEN ANNICK Adviseur BOUSSIER YVES Adviseur VANHEER JOS Adviseur HAEGEMAN SABINE Adviseur VAN AUWENIS MARIA Adviseur VAN VLASSELAER MARIE-ROSE Adviseur VANHENGEL GERT Adviseur VERTONGEN VERONIQUE Adviseur VAN ACOLEYEN CHRISTIAAN Adviseur ROSELETH HENRI Adviseur VANDENBERGH EDDY Adviseur VERSTRAETEN LAMBERT Adviseur BEKAERT ELS Adviseur RYCX RUDY Adviseur THIENPONT PETER Adviseur Klasse A2 VAN VAERENBERGH KATTY Attaché LEMMENS HILDE Attaché VANDENBORRE ANNE-LISE Attaché VINDEVOGEL MARIE-ROSE Attaché DE MOOR ELS Attaché VAN BRITSOM SANDY Attaché VAN AVERMAET AN Attaché LETEMS MIREILLE Attaché GISTELYNCK VERONIQUE Attaché DANAU KATLEEN Attaché GUNS KATHLEEN Attaché DE COEN HEIDI Attaché CASTEELS SOFIE Attaché PONET EVA Attaché ROGGE SANDY Attaché CORNAND MARJOLIJN Attaché DE NEEF ILSE Attaché DECOSTER KOEN Attaché GAILLEZ TINE Attaché DE BENT BIEKE Attaché PRESIAUX DIETER Attaché BOMBAY ANNEMIE Attaché LEMAIRE JEAN-PIERRE Attaché BOBBAERS INGRID Attaché MEULEMANS HILDE Attaché CLERCX ANN Attaché VANREMOORTELE MARJORIE Attaché DE KNIJF EVA Attaché CEULENAERE LAURENCE Attaché DEVREESE ANNEMIEKE Attaché VAN RIET ANN Attaché Klasse A1 MESSIAEN JOKE Attaché ROELANTS PEGGY Attaché DE VYLDER PASCALE Attaché STEENKISTE NATHALIE Attaché MANGELINCKX CHRISTINE Attaché PAESMANS GERT Attaché WUYTACK WENDY Attaché GORIS MAARTEN Attaché BULENS MATHIAS Attaché DE WINDT DIMITRI Attaché SCHROVEN ERIK Attaché MAES JOCHEN Attaché LENTACKER BRAM Attaché VAN BELLE TIMOTHY Attaché SCHEERLINCK LIESBETH Attaché EECKHOUT STIJN Attaché LIEVENS MAARTEN Attaché RAMPELBERG KATLEEN Attaché OSTE MATTIA Attaché WILLEMS YASMIEN Attaché STOUFFS SARA Attaché DE VUYST ROBBE Attaché Niveau B PLANCKAERT BERNARD Fiscaal deskundige DE BIE JOZEF Fiscaal deskundige DAUW HILDE Fiscaal deskundige RYCEK DANIEL Fiscaal deskundige VAN TONGELEN RUDY Fiscaal deskundige VERGAUWEN CARINE Fiscaal deskundige VANDENBRIELE GEERT Fiscaal deskundige HOLDERBEKE LUC Fiscaal deskundige DUPONT GRETA Fiscaal deskundige CLINCKSPOOR ARIANNE Fiscaal deskundige JANSSENS NADINE Fiscaal deskundige DE HAES MARIA Fiscaal deskundige CLEPPE TANIA Fiscaal deskundige RUELENS JAN Fiscaal deskundige DOCKX ANITA Fiscaal deskundige CLAEYS ANNICK Fiscaal deskundige JANSSENS GODELIEVE Fiscaal deskundige VROMMAN CARINE Fiscaal deskundige GIJSEN MARIA Fiscaal deskundige DE JONGHE AN Fiscaal deskundige LEENAERTS ANNE-MARIE Fiscaal deskundige NULENS INGRID Fiscaal deskundige DE BRUECKER MARTINE Fiscaal deskundige VAN OVERBERGHE ELSIE Fiscaal deskundige JACOBS BART Fiscaal deskundige BOSSUYT LIEVE Fiscaal deskundige VERSCHOREN VIVIANE Fiscaal deskundige KOX PEGGY Fiscaal deskundige LUCKX ANJA Fiscaal deskundige CALANT ANITA Fiscaal deskundige CARTOIS SUZY Fiscaal deskundige DE GRAEVE CHRISTELLE Fiscaal deskundige DE ROUCK VEERLE Fiscaal deskundige BRYS KATRIEN Fiscaal deskundige VAN DEN BROEKE DIRK Fiscaal deskundige DE BERGH LUC Fiscaal deskundige VANKEIRSBILCK CHANTAL Fiscaal deskundige DE SCHRIJVER LIEVEN Fiscaal deskundige BOSMAN CHRISTEL Fiscaal deskundige PHILIPSEN MONIQUE Fiscaal deskundige VAN LOO KURT Fiscaal deskundige T'SEYEN LIESBETH Fiscaal deskundige VAN WINCKEL FRANCIS Fiscaal deskundige VAN GANSBEKE JOHAN Fiscaal deskundige PALSTERMAN DIRK Adjunct-fiscaal deskundige VERBAKEL CARINE Adjunct-fiscaal deskundige VAN DEN BRANDEN-COOLS LINDA Adjunct-fiscaal deskundige VAN GYSEGHEM HILDE Adjunct-fiscaal deskundige VAN HOVER SABINE Adjunct-fiscaal deskundige WALLECAN ISABELLA Adjunct-fiscaal deskundige PEEREBOOM KRISTINA Adjunct-fiscaal deskundige TEERLINCK VERONIQUE Adjunct-fiscaal deskundige CALLENS MACHTELD Adjunct-fiscaal deskundige GODTS MICHELE Adjunct-fiscaal deskundige VERGOTTE ANNE Financieel deskundige MOERMAN INGE Financieel deskundige LEYSSEN BART Financieel deskundige GEERTS EVI Financieel deskundige BAERTS RONNY Financieel deskundige PICQUEUR CHRISTL Financieel deskundige LAMMENS BENNY Financieel deskundige HEYVAERT DOMINIEK Financieel deskundige VAN LAER GLENN Financieel deskundige VERMEERSCH JOKE Financieel deskundige VERBUYST KARINA Financieel deskundige MOORTGAT HEIDI Financieel deskundige STRIJBOS CHRISTEL Financieel deskundige DE WISPELAERE TOMMY Financieel deskundige FIAS FRISO Financieel deskundige EVERAERT INGE Financieel deskundige EECKHOUT HEIDI Financieel deskundige DE JONGHE LUC Financieel deskundige CNAEPS TIM Financieel deskundige ROGIERS JEROEN Financieel deskundige MANTELS VALERE,M,A Financieel deskundige DE LOOSE CHANTAL Financieel deskundige VAN ROY NANCY Financieel deskundige DESENDER NICO Financieel deskundige MAESSCHALCK LISBETH Financieel deskundige STAELS KIM Financieel deskundige PUTSEYS LINSEY Financieel deskundige LAUWERS JAN Financieel deskundige MATTHYS IVO Financieel deskundige VAN DER VLIET KARIN Financieel deskundige SALENS DIETER Financieel deskundige VAN LIERDE VALENTIJN Financieel deskundige DE LEEUW WIM Financieel deskundige EECKHOUDT KIMBERLEY Financieel deskundige VAN HOOF GITTA Financieel deskundige VERMEIR RIEN Financieel deskundige BOUGUENZIR YASMINA Financieel deskundige Niveau C TONDELEIR ERWIN Bestuurschef BIESEMAN ILSE Bestuurschef TIMMERMAN DANNY Bestuurschef DE BROUWER MARTINE Financieel assistent DE CLERCK WALTER Financieel assistent OP DE BEECK JOSEPH Financieel assistent GOUWIJ INGRID Financieel assistent MEYNCKENS HILDE Financieel assistent DENDUYVER MARLEEN Financieel assistent LAMON CHRISTIAN Financieel assistent BROUX PETRA Financieel assistent VANTROYEN NANCY Financieel assistent BEHIELS MARLEEN Financieel assistent HEYLEN MARLEEN Financieel assistent DELAET NANCY Financieel assistent NEYRINCK KRIS Financieel assistent DE SMEDT HERWIG Financieel assistent VAN LITSENBORG ARMAND Financieel assistent MOENS MARLEEN Financieel assistent SIERENS ALEX Financieel assistent BILLEN ANNICK Financieel assistent PHILIPPE RANDI Financieel assistent SWARTELE JAMES Financieel assistent GIJSEN MYRIAM Financieel assistent LELOUP SOPHIE Financieel assistent VANEENOO ANNEMIEKE Financieel assistent DENYS FRIEDEL Financieel assistent DENOO ELS Financieel assistent DE BRUYNE CATHERINE Financieel assistent VAN DEN BROECK NICOLE Financieel assistent VAN VAERENBERGH MARINA Financieel assistent STEVENS MARTINE Financieel assistent DE CLERCQ NADJA Financieel assistent VERVAET HEIDI Financieel assistent AGNEESENS ANN Financieel assistent TABRUYN JACQUELINE Financieel assistent DE BACKER ROSALIA Financieel assistent LEHOUCK ANNICK Adjunct-financieel assistent VUYLSTEKE TREES Adjunct-financieel assistent DE HERTOGH BERT Adjunct-financieel assistent STRAUVEN SABINE Adjunct-financieel assistent MESENS SERGE Adjunct-financieel assistent DOOM SABINE Adjunct-financieel assistent VLAMYNCK HILDE Adjunct-financieel assistent HAERS DAVID Adjunct-financieel assistent VAN DER GUCHT MARINA Adjunct-financieel assistent DEGRANDE JURGEN Adjunct-financieel assistent VERHULST ANJA Adjunct-financieel assistent VAN BUNDER RUDY Adjunct-financieel assistent REDANT MYRIAM Adjunct-financieel assistent PRINSEN CHRISTEL Adjunct-financieel assistent HENS ILSE Adjunct-financieel assistent VERDONCK GEERT Adjunct-financieel assistent MEYNCKENS CARINE Adjunct-financieel assistent MONNIER GUY Administratief assistent VERBIEST ANN Administratief assistent VAN DEN STEEN NATHALIE Administratief assistent DE SCHRIJVER VEERLE Administratief assistent DE COOMAN WENDY Administratief assistent MORTIER WENDY Administratief assistent BELLENS STACEY Administratief assistent DE JONG ANJA Administratief assistent HEIREWEGH AMY Administratief assistent PUTZEYS OLIVIER Administratief assistent DE BODT JURGEN Administratief assistent VAN PASSEN CINDY Administratief assistent VAN DE WAETER MAARTEN Administratief assistent VAN LANDEGHEM INGEBORG Administratief assistent GYSELINCK ANJA Administratief assistent PENA ORTIZ SEBASTIAN Administratief assistent VAN DEN BUSSCHE JELLE Administratief assistent KETERS ANNICK Administratief assistent PEPERMANS ILONKA Administratief assistent EL ASRI SAMIRA Administratief assistent LANSENS LIESBETH Administratief assistent VANROBAEYS DOMINIQUE Administratief assistent LEVRAU DARLINE Administratief assistent SOENENS ISABELLE Administratief assistent DE WEERD BJORN Administratief assistent HENDRICKX ANJA Administratief assistent WATERSCHOOT HILDE Administratief assistent DE MAEYER VICTOR Administratief assistent BODEN HILDE Administratief assistent CLAES HEIDI Administratief assistent VAN GESTEL MARGOT Administratief assistent PEIRLINCK ELKE Administratief assistent VAN CLEEMPUT MAXIM Administratief assistent COLMAN MARTINA Administratief assistent STANDAERT CHRISTOPHE Administratief assistent SAERENS SOFIE Administratief assistent BOURGEOIS DANNY Administratief assistent SCHELLEKENS SARA Administratief assistent MAHIEU KOEN Administratief assistent VAN SNICK KRISTOF Administratief assistent DE SAEGER LIESELOTJE Administratief assistent VAEL ANN Administratief assistent CLARYSSE SANDRA Administratief assistent CATTEEUW FREDERIK Administratief assistent WILLEM EWOUD Administratief assistent DE SMET JENS Administratief assistent CARSAUW KIM Administratief assistent BREBELS STELLA Administratief assistent Niveau D D HONDT MARIJKE Financieel medewerker PRINZIE SANDRA Financieel medewerker DUYOLS LILIANE Financieel medewerker DE BACKER MARLEEN Financieel medewerker VAN LOOVEREN RENE Financieel medewerker SPINNOY ANJA Administratief medewerker MOONEN PHILIP Administratief medewerker 2.Stagiairs Nederlandstalige personeelsleden Niveau B DE FRAEYE JORIS Financieel deskundige LENAERTS ELLEN Financieel deskundige POLDERS JEROEN Financieel deskundige SERRUYS ROBIN Financieel deskundige DE COCK FILIP Financieel deskundige VERMEIRE WOUTER Financieel deskundige AERTS CHARLOTTE Financieel deskundige VLOEMANS ELIEN Financieel deskundige VAN NOTEN BARTHOLOMEUS Financieel deskundige HERTENS SARAH Financieel deskundige Niveau C JANSEN DORIEN Administratief assistent DEQUINNEMAERE ELKE Administratief assistent 3. Bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeel Nederlandstalige personeelsleden Niveau A Klasse A1 DE RUYVER ANN Attaché PIRO KATRIEN Attaché Niveau B LAVERGE GUDRUN Financieel deskundige PRAET CINDY Financieel deskundige BORMS ELKE Financieel deskundige CHRISTIAENS TESSA Financieel deskundige VAN DEN BERGE SOFIE Financieel deskundige MARCOEN SYBIL Financieel deskundige CEUPPENS BARTHOLOMEUS Financieel deskundige Niveau C MORTIER BENNY Administratief assistent DROESBEKE KRISTA Administratief assistent DE MEYER KOEN Administratief assistent BAMPS ANN Administratief assistent BORRY ANN Administratief assistent NOLLET MARJAN Administratief assistent SMETS SIGRID Administratief assistent FOURIER ANNICK Administratief assistent VAN HOREBEEK INGRID Administratief assistent DUTRIE ELS Administratief assistent REMELS HEIDI Administratief assistent CRETEN HEIDI Administratief assistent RUTS HANNELORE Administratief assistent SAUWEN ELSA Administratief assistent BELLEN INGRID Administratief assistent CUYVERS PEGGY Administratief assistent SEURS CHRISTEL Administratief assistent HOUTMEYERS DOMINIQUE Administratief assistent BOSTEELS CAROLINE Administratief assistent WELKENHUYZEN EDITH Administratief assistent BARDOEL FANNY Administratief assistent OLISLAEGER RITA Administratief assistent SLEGERS KATELIJN Administratief assistent HEYLEN SANDY Administratief assistent SLEGERS GREET Administratief assistent DRIESSENS SHARON Administratief assistent VANDEWYNCKEL BARBARA Administratief assistent REYNDERS MARCO Administratief assistent DE WOLF KRISTIN Administratief assistent BAUWENS VEERLE Administratief assistent VERBRUGGE ELINE Administratief assistent VAN DEN BREMT MANON Administratief assistent OEYEN KATHLEEN Administratief assistent COX GREGORY Administratief assistent PULINX NATALIE Administratief assistent STERKENDRIES ANN Administratief assistent VAN ELSACKER INGRID Administratief assistent JENNE SONJA Administratief assistent GHEYSELS KARLA Administratief assistent VAN WAEYENBERGE LYNDSEY Administratief assistent DE GROOTE CAROLE Administratief assistent PIENS ELLIE Administratief assistent BRUYNEEL KATIA Administratief assistent SAELENS CHRISTOPHE Administratief assistent VAN KERCKVOORDE LINDSY Administratief assistent VANDEN HERREWEGEN HILDE Administratief assistent DELCOR MICHELE Administratief assistent VERCAUTEREN GEERT Administratief assistent PEREBOOM PIETER Administratief assistent VAN DEN BROEK BJORN Administratief assistent Niveau D DE BOLSTER EVELIEN Administratief medewerker DE HAESE NANCY Administratief medewerker LEEMANS MARLEEN Administratief medewerker LEEMAN NELE Administratief medewerker STAELENS ISOLDE Administratief medewerker 4.De personeelsleden tewerkgesteld in het kader van een in artikel 32 van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid, bedoelde startbaanovereenkomst Nederlandstalige personeelsleden Niveau C DE BUYSER NICOLAS Administratief assistent EKER DELPHINE Administratief assistent CUVELIER ASHLEY Administratief assistent THEIJS MAUREEN Administratief assistent ROELANDT JELLE Administratief assistent DE SMEDT DEBBIE Administratief assistent VAN CUTSEM MELISSA Administratief assistent Niveau D VAN DROOGENBROECK LYNN Administratief medewerker DE BACKER STEFF Administratief medewerker DE VREESE EVI Administratief medewerker Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 4 maart 2015.

Gegeven te Brussel, 4 maart 2015.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Ch. MICHEL De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

^