Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 mei 2015

Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 19 april 2014 wordt de heer Luc Mabille, met ingang van 1 augustus 2014, aangesteld tot houder van een managementfunctie -1 bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in de funct Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2015003190
pub.
11/05/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE


Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014003202 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende wijzigingen aan sommige bepalingen van de bijzondere loopbaan en van de bezoldigingsregeling van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole sluiten wordt de heer Luc Mabille, met ingang van 1 augustus 2014, aangesteld tot houder van een managementfunctie -1 bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in de functie van « Directeur-generaal van de dienst Begeleiding Begroting ».

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

^