Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 april 2015

Nationale Loterij Loterij met biljetten, « Winter Millions » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 8 oktober 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Millions - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 807) op 4 april 2015 v(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003106
pub.
03/04/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Nationale Loterij Loterij met biljetten, « Winter Millions » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 8 oktober 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014003389 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 16/10/2014 numac 2014003387 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Money Tree", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014003388 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Christmas Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij (Belgisch Staatsblad van 7 november 2014), wordt er meegedeeld dat de laatste dag : - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 807) op 4 april 2015 valt; - van de uitbetaling van de loten voor de winnende biljetten van voornoemde uitgifte is vastgesteld op : o 4 juni 2015 in de door de Nationale Loterij erkende verkooppunten; o 4 april 2016 ten zetel van de Nationale Loterij.

^