Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 januari 2015

Nationale Loterij - Loterij met biljetten, « Christmas Fun » genaamd Overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk besluit van 8 oktober 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Christmas Fun" - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 831) op 24 januari 201(...)

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2015003020
pub.
26/01/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE


Nationale Loterij - Loterij met biljetten, « Christmas Fun » genaamd Overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk besluit van 8 oktober 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014003388 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Christmas Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 16/10/2014 numac 2014003387 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Money Tree", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014003389 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Christmas Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij(Belgisch Staatsblad van 7 november 2014), wordt er meegedeeld dat de laatste dag : - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 831) op 24 januari 2015 valt ; - van de uitbetaling van de loten voor de winnende biljetten van voornoemde uitgifte is vastgesteld op ? 24 maart 2015 in de door de Nationale Loterij erkende verkooppunten; ? 24 januari 2016 ten zetel van de Nationale Loterij.

^