Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 januari 2013

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 december 2012, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te : Mechelen : de heren : - Dorny, M., - Cannaerts, A., wonende te Berlaar; - Mevr. De Groof, G., wonende te Mechelen, voor een term(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013200092
pub.
11/01/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 december 2012, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te : Mechelen : de heren : - Dorny, M., wonende te Kontich; - Cannaerts, A., wonende te Berlaar; - Mevr. De Groof, G., wonende te Mechelen, voor een termijn van vijf jaar.

Turnhout : - Mevr. Beeck, J., wonende te Hulshout, voor een termijn eindigend op 8 januari 2016; de heren : - van de Gender, L., wonende te Lille, voor een termijn eindigend op 28 februari 2016; - Vinck, A., wonende te Herselt, voor een termijn eindigend op 31 mei 2017; - Claes, J., wonende te Balen, voor een termijn eindigend op 31 januari 2014.

Tongeren : - Mevr. Jouck, Ch., wonende te Hasselt, voor een termijn van vijf jaar; - de heer Timmermans, J., wonende te Tongeren, voor een termijn eindigend op 28 februari 2014;

Gent : - Mevr. Hoste, P., wonende te Zulte, voor een termijn eindigend op 31 augustus 2014. de heren : - Reunis, B., wonende te Gent; - Deloof, S., wonende te Nevele; - T'Kindt, W., wonende te Wetteren; - Mevr. Van Vooren, I., wonende te Gent, voor een termijn van vijf jaar.

Brugge : - Mevr. Velle-Strobbe, M., wonende te Nieuwpoort; - de heer Vanbesien, Ch., wonende te Brugge, voor een termijn van vijf jaar.

Kortrijk : de heren : - Van Ryckeghem, G., wonende te Waregem; - Muylle, J., wonende te Kortrijk; - Dewulf, C., wonende te Ieper; - Desmet, J., wonende te Wevelgem, voor een termijn van vijf jaar.

Luik : de heren : - Bohez, Ph., wonende te Luik; - Meunier, R., wonende te Heusy, voor een termijn van vijf jaar.

Bij koninklijk besluit van 20 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 19/02/2013 numac 2012012140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de implementatie en indelingsprocedure van de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012207502 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende toepassing van artikel 2bis, laatste lid, van de wet van 12 april 1960 tot oprichting van een Intern compensatiefonds voor de diamantsector voor de jaren 2013, 2014 en 2015 type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012206368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012012113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de tewerkstelling van personen behorende tot de risicogroepen, de witzandexploitaties uitgezonderd type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2012206373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2008 betreffende de vaststelling van de minimumlonen in de horecasector type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012206357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot invoering van een tweede pensioenpijler sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren vóór 1 februari 2013, is de heer Leboutte, J., wonende te Luik, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, voor een termijn van vijf jaar.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^