Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 mei 2013

Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 wordt, op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 31 december 2013 aan de heer Yvan HUBOT adviseur-generaal - klasse A4 - bij de Federale Overhei(...) Hij is ertoe gemachtigd zijn pensioenrechten te doen gelden op 1 januari 2014 en de titel van zijn (...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2013015119
pub.
29/05/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 14 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 13/05/2013 numac 2013003122 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst sluiten wordt, op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 31 december 2013 aan de heer Yvan HUBOT (F) adviseur-generaal - klasse A4 - bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Hij is ertoe gemachtigd zijn pensioenrechten te doen gelden op 1 januari 2014 en de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

^