Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 mei 2013

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 24 april 2013 zijn voorlopig benoemd in de vakklasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen : - Mevr. Toussaint, C., licentiaat in de rechten, refe Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - de heer Marchetti, R., licentia(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009227
pub.
29/05/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 24 april 2013 zijn voorlopig benoemd in de vakklasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen : - Mevr. Toussaint, C., licentiaat in de rechten, referendaris op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - de heer Marchetti, R., licentiaat in de rechten, referendaris op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 23 mei 2013 : - is de heer Marchetti, R., voorlopig benoemd referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, aangewezen om zijn ambt te vervullen bij het hof van beroep te Bergen; - is Mevr. Toussaint, C., voorlopig benoemd referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, aangewezen om haar ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^