Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 oktober 2013

Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2013, is aan de heer Erik VAN RENTERGHEM, rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie, eervol on Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve (...)

bron
federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie
numac
2013002050
pub.
22/10/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE


Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013014664 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van één bestuurder en benoeming van de gedelegeerd bestuurder van Belgocontol type koninklijk besluit prom. 02/10/2013 pub. 06/05/2015 numac 2015003173 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 02/10/2013 pub. 04/03/2015 numac 2015003078 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden type koninklijk besluit prom. 02/10/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015003172 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij het eHealth platform sluiten, is aan de heer Erik VAN RENTERGHEM, rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 november 2013.

Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

^