Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 oktober 2013

Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2013 wordt de heer Marc De Spiegeleire, met ingang van 15 oktober 2013, aangesteld tot houder van een managementfunctie -1 bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2013002049
pub.
21/10/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE


Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2013 pub. 06/05/2015 numac 2015003173 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 02/10/2013 pub. 04/03/2015 numac 2015003078 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden type koninklijk besluit prom. 02/10/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015003172 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij het eHealth platform sluiten wordt de heer Marc De Spiegeleire, met ingang van 15 oktober 2013, aangesteld tot houder van een managementfunctie -1 bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in de functie van « Directeur-generaal van de dienst Federale Accountant ».

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^