Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 juli 2012

Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 2 juli 2012 is de heer Chabert, L., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sint-Jans-Molenbeek, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burger

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012204023
pub.
13/07/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
^