Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 juni 2011

Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 18 mei 2011 dat in werking treedt op 1 januari 2012, wordt aan Mevr. Claudine Baleux, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal.

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2011014153
pub.
17/06/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 18 mei 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 27/05/2011 numac 2011022192 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 09/06/2011 numac 2011202704 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011011195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan de leden van een nationaal of technisch comité type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011009390 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 19/08/2011 numac 2011024223 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de « Intercommunale de Soins spécialisés de Liège » voor het pilootproject « intensieve behandeling voor patiënten met een dubbele diagnose » type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011011194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Autohandel, garages, koetswerk, auto-onderdelen, materieel voor land- en tuinbouw en voor burgerlijke bouwkunde type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 19/08/2011 numac 2011024222 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Psychiatrisch Centrum Sleidinge » voor het pilootproject « intensieve behandeling voor patiënten met een dubbele diagnose » sluiten dat in werking treedt op 1 januari 2012, wordt aan Mevr. Claudine Baleux, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal.

De betrokkene wordt gemachtigd aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van haar ambt te voeren.

^