Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 april 2010

Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 april 2010 wordt aan de heer Amssoms, Christiaan, op het einde van de maand juni 2010, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010202113
pub.
20/04/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 april 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 26/04/2010 numac 2010201069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot uitvoering van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010201289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende het sectoraal akkoord 2009-2010 in uitvoering van het uitzonderlijk akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010201377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 24/06/2010 numac 2010201458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de vaststelling van de bijdrage van de werkgevers in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010201459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, houdende wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bijzonder Fonds voor het grafische- en dagbladbedrijf" type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 16/04/2010 numac 2010003247 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van het Tariferingsbureau B.A. motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 16/06/2010 numac 2010201376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het brugpensioen ploegenarbeid sluiten wordt aan de heer Amssoms, Christiaan, op het einde van de maand juni 2010, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof van Antwerpen.

^