Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 oktober 2008

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 februari 2008, dat in werking treedt op 31 oktober 2008, is de heer Gosseries, Ph., raadsheer in het Hof van Cassatie, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergun Bij koninklijk besluit van 24 februari 2008, dat in werking treedt op 31 oktober 2008, is de he(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009830
pub.
02/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 februari 2008, dat in werking treedt op 31 oktober 2008, is de heer Gosseries, Ph., raadsheer in het Hof van Cassatie, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 februari 2008, dat in werking treedt op 31 oktober 2008, is de heer Quinten, R., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 april 2008, dat in werking treedt op 31 oktober 2008, is de heer Jans, L., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 april 2008, dat in werking treedt op 31 oktober 2008, is de heer Mathieu, Ph., ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 april 2008, dat in werking treedt op 31 oktober 2008, is de heer Doyen, R., vrederechter van het kanton Malmédy-Spa-Stavelot, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 juli 2008, dat in werking treedt op 31 oktober 2008, is aan Mevr. Limpens, A. eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 18 september 2008, dat in werking treedt op 30 oktober 2008, is het aan de heer Haud'huyze, J. vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brugge eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 september 2008, dat in werking treedt op 1 november 2008, is de heer Demarteau, V., advocaat, plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Verviers, benoemd tot vrederechter van het kanton Malmédy-Spa-Stavelot.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden

^