Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 januari 2007

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 maart 2006, die in werking treden op 31 januari 2007 : - is de heer Dhaeyer, G., raadsheer in het Hof van Cassatie, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem ver - is de heer Vandenbulcke, J., vrederechter van het kanton Ieper-II-Poperinge, in ruste gesteld.

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006010065
pub.
03/01/2007
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 maart 2006, die in werking treden op 31 januari 2007 : - is de heer Dhaeyer, G., raadsheer in het Hof van Cassatie, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren; - is de heer Vandenbulcke, J., vrederechter van het kanton Ieper-II-Poperinge, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 1 mei 2006, die in werking treden op 31 januari 2007 : - is de heer Cuyx, E., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren; - is de heer de Bolle, P., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 mei 2006, dat in werking treedt op 31 januari 2007, is de heer Palms, J.-P., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 juni 2006, dat in werking treedt op 31 januari 2007, is de heer Willio, F., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 september 2006, dat in werking treedt op 31 januari 2007, is het aan de heer Debuysscher, W., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Nijvel eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 september 2006, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren vóór 1 februari 2007, is de heer Heeren, T., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, aangewezen tot het mandaat van voorzitter van deze rechtbank voor een termijn van zeven jaar.

Bij koninklijk besluit van 10 november 2006, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging die niet mag gebeuren vóór 1 februari 2007, is Mevr. Vandoren, K., toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren.

Bij koninklijk besluit van 20 december 2006 is de heer Laga, S., licentiaat in de rechten, notaris ter standplaats Izegem, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Izegem.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^