Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 augustus 2002

Dienst voor de Overzeese sociale zekerheid Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2002, wordt de heer Van Geertsom, Julien, benoemd tot administrateur-generaal van de Dienst voor de Overzeese sociale z Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022626
pub.
08/08/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Dienst voor de Overzeese sociale zekerheid Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2002, wordt de heer Van Geertsom, Julien, benoemd tot administrateur-generaal van de Dienst voor de Overzeese sociale zekerheid.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht, binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel) te worden toegezonden.

^