Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 april 2002

Niet-wetenschappelijk personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 25 maart 2002 worden de heren Fonteyne, Ronald en Thomas, François, industrieel ingenieurs , met ingang van 1 januari 2001, bevorderd door verhoging in weddens(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2002016101
pub.
25/04/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


Niet-wetenschappelijk personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 25 maart 2002 worden de heren Fonteyne, Ronald en Thomas, François, industrieel ingenieurs (rang 10), met ingang van 1 januari 2001, bevorderd door verhoging in weddenschaal tot de weddenschaal 10 C, bij het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Gent.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na de bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

^