Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 augustus 2002

Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002, wordt de heer Jean-Paul Gailly aangesteld in de functie van Directeur-generaal van het directoraat-generaal "Mobiliteit en Verkeersveiligheid" van de Federale overheidsdienst Mo Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002, wordt de Heer Erik Van Nuffel aangesteld in de func(...)

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2002014217
pub.
29/08/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002, wordt de heer Jean-Paul Gailly aangesteld in de functie van Directeur-generaal van het directoraat-generaal "Mobiliteit en Verkeersveiligheid" van de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Frans taalkader, met ingang van 1 september 2002.

Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002, wordt de Heer Erik Van Nuffel aangesteld in de functie van Directeur-generaal van het directoraat-generaal "Luchtvaart" van de federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, in het Nederlands taalkader, met ingang van 1 september 2002.

Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrijft dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Aarlenstraat 94/102, te 1040 Brussel.

^